Doelstelling VNLO

De Vereniging van Nederlandse Luchtvaart Ondernemingen is de Nederlandse brancheorganisatie voor de general aviation. De vereniging bestaat sinds 1987.

Artikel 2 van de statuten luidt:
De vereniging stelt zich ten doel, de economische en sociale belangen van de aangesloten leden te bevorderen, alsmede de bevordering van de samenwerking van de aangesloten leden.
Dit met name op het gebied van het voeren van onderhandelingen met en adviseren van de overheid, op het gebied van regel- cq wetgeving, de luchtvaart betreffende.

Lid kunnen worden:
Luchtvaart gebonden ondernemingen.