Belang en belangenbehartiging

De general aviation opereert vooral op de Europese markt. Voor Nederland is de branche van betekenis voor de economie, toerisme en als kennis-netwerk. De branche is kweekvijver voor de (internationale) luchtvaart en daarmee van onschatbare waarde voor de kenniseconomie.
De VNLO behartigt de belangen van sector door:

  • overleg met overheden, veiligheids- en keuringsorganisaties en andere luchtvaartinstanties;
  • versteviging van de banden tussen de leden;
  • waar nodig actieve lobby te voeren;
  • informatie te verstrekken over de branche;

Begin 2005 vertegenwoordigde de VNLO zo`n 85 procent van de ondernemingen in de branche.

VNLO is tevens de Nederlandse vertegenwoordiger van ECOGAS (European Council of General Aviation Support), de Europese overkoepelende branche en general aviation.